Over Jiska

Ik ben aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd als psycholoog. Vervolgens heb ik promotieonderzoek gedaan naar de relatie tussen hormonen en  hersenontwikkeling in (pré)pubers. Na mijn PhD werkte ik als universitair docent en onderzoeker binnen de vakgroep ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Mijn onderzoek richtte zich op impuls controle en risico gedrag in tieners. Ik onderzocht dit onder andere aan de hand van computertaken, hersenscans (MRI) en hormoononderzoek. 

 

Ik heb als leerkrachtondersteuner gewerkt en op diverse basisscholen verzorg ik zelf ontwikkelde hersenlessen aan groepen 7 en 8.