Over Jiska

Ik ben aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd als neuropsycholoog. Vervolgens heb ik promotieonderzoek gedaan naar de relatie tussen hormonen en  hersenontwikkeling in pubers. Na mijn promotie werkte ik als universitair docent en onderzoeker binnen de vakgroep ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Mijn onderzoek richtte zich op impuls controle en risico gedrag in tieners. Ik onderzocht dit onder andere aan de hand van computertaken, hersenscans (MRI) en hormoononderzoek. 

 

Momenteel volg ik tevens de deeltijd Pabo aan de Marnix Academie in Utrecht.