Opdrachtgevers en referenties

Hieronder staan een aantal organisaties waar ik met plezier voor werk/heb gewerkt:

 • Barneveldse Techniek Opleiding
 • Nul18
 • GGD Utrecht
 • HiRO/Schooljudo
 • JOGG 
 • GGD Hart voor Brabant
 • Gemeente Oldambt
 • CSE Topsport Academie
 • Zhimble BV.
 • Dalto Korfbal Driebergen 
 • Farel College Amersfoort
 • dBieb Leeuwarden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Instondo 
 • Etty Hillesum Lyceum Deventer
 • ROC Aventus Apeldoorn
 • OBS Het Mozaïek, Arnhem
 • Humankind Kinderopvang
 • ChildCare International
 • Koninklijke Landmacht
 • Stichting Het Vergeten Kind
 • Edwin van der Sar Foundation
 • Vossius Gymnasium, Amsterdam
 • Over Betuwe College (OBC), Huissen
 • Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • Stichting Al Amal, Utrecht
 • SCEM Congressen
 • SKAR Kinderopvang, Arnhem
 • PAO-h Nascholing huisartsen
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • Spirit Jeugdhulp, Amsterdam
 • Tiener/Junior College, Gorinchem
 • Dendron College, Horst
 • 11congressen
 • DaCapo College, Sittard
 • Da Costaschool, Utrecht
 • NeuroLabNL
 • ACTA Amsterdam


Referenties

 • 'Jiska is een bevlogen wetenschapper en onderzoeker die in haar presentaties bijzonder goed de vertaalslag naar de onderwijs- en opvoedpraktijk weet te maken. Op basis van haar boeiende onderzoek naar de ontwikkeling van het brein van jongeren - gecombineerd met een gedegen overzicht van de onderzoeksliteratuur - heeft zij zeer waardevolle bijdragen geleverd aan onze congressen. Jiska is een prikkelende en inspirerende spreker, die de kunst verstaat om ingewikkelde materie zeer toegankelijk en toepasbaar te maken.'  Erik Faas - Congresorganisator en oprichter van '11 Congressen'. 

 • 'Jiska heeft in onze bibliotheek in Nijmegen een lezing gegeven over het puberbrein voor ouders van pubers. Tijdens haar lezing ging Jiska o.a. in op de effecten van hormonen en welke rol ouders kunnen spelen bij de ontwikkeling van het brein. Het was fascinerend om de resultaten van haar onderzoek te zien. Jiska wist op een rustige en duidelijke manier het onderwerp toegankelijk te maken.' Marjolein Hordijk - Projectmedewerker Bibliotheek Gelderland Zuid.
 • 'Voor de drukbezochte studiedag 'Van 18- naar 18+' gaf Jiska een inspirerende lezing over de hersenontwikkeling tijdens de adolescentie. Uitkomsten van diverse wetenschappelijke onderzoeken werden op een begrijpelijke manier inzichtelijk gemaakt voor de deelnemers. Jiska is een uitstekende spreker en speelde perfect in op de verwachtingen van de deelnemers.' - Natalja Verhoeven,  programmamanager Leids Congres Bureau.
 • 'Jiska verzorgde voor onze school tijdens een ouderavond een lezing over hersenontwikkeling. Het was een goede, interactieve presentatie waarin Jiska ook inging op de vele vragen van ouders. De avond leverde een mooi gesprek over onze onderwijspraktijk op tussen ouders en leraren.' - Pieter Snel, docent en mede-ontwikkelaar Junior en Tienercollege Gorinchem.
 • 'Jiska Peper heeft tijdens onze jaarlijkse netwerkdag voor jeugdhulp-professionals een interessante lezing gegeven over het effect van hormonen op het puberbrein. In de zaal zaten beroepskrachten uit verschillende hoeken van jeugdhulp, zoals welzijnswerkers, psychologen en een wijkagent. Voor iedereen was de lezing goed te volgen. De reacties achteraf waren heel positief en de deelnemers hadden eigenlijk nog wel meer van haar willen horen!' - Sanne de Kluijver, Centrum voor Jeugd en Gezin, Den Haag Ypenburg. 
 • 'Jiska verzorgde voor ons Leerlab, een groep van 7 scholen die allemaal met onderwijsvernieuwing bezig zijn, een presentatie over hersenontwikkeling. Op een heel toegankelijke wijze vertelde zij over de ontwikkeling van hersenen bij jongeren, zowel op cognitief als op emotioneel vlak. Iedereen kon het verhaal goed volgen en voelde de ruimte om vragen te stellen. Alle docenten gingen naar huis met nieuwe kennis en ideeën'. -  Milan van Manen, projectleider Schoolinfo.