Nieuws

Puberbrein op de werkvloer

Ben jij praktijkopleider in de techniek en werk je met tieners? 

Op dinsdag 14 mei (van ca. 16.30 tot 20.00 uur) verzorg ik, in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding en de Techniek Academie, een cursus Puberbrein op de Werkvloer.  
Je leert over de drijfveren van tieners, wat we van ze mogen/kunnen verwachten qua capaciteiten en je krijgt tips en inspiratie om de band met tieners op de werkvloer te verbeteren. 
Er is volop ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere praktijkopleiders.
Meld je hier aan en wie weet tot dan!  

Online cursus voor intern begeleiders (E-Wise)

Wil je weten hoe de hersenen van pré-pubers zich ontwikkelen en ben je benieuwd hoe leerlingen prikkels verwerken in hun brein?

Samen met E-Wise ontwikkelde ik een online cursus voor IB-ers (en leerkrachten) in het basisonderwijs. Naast kennis over prikkelverwerking in het pré-puberbrein deel ik tips over welke middelen je kunt inzetten om leerlingen bij onder -of overprikkeling te ondersteunen. Je vindt de trailer van de cursus hier

Prikkelverwerking in het kinderbrein

Tijdens het congres Week Intern Begeleiden ben ik ingegaan op prikkelverwerking in het ontwikkelende kinderbrein. Ik heb resultaten besproken van een voorstudie waarin ik heb gekeken naar de relatie tussen druk gedrag in de klas en onder -of overprikkeling bij leerlingen. Het congres vond plaats in november 2023 en was bij te wonen in Amsterdam, Zwolle, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. 

Kennisrontonde: hersenen en handvoorkeur in jonge kinderen

Het is populair in het onderwijs: kinderen oefeningen laten doen om de hersenen te 'lateraliseren' (het stimuleren van de linker -of rechterhersenhelft). Wat is lateralisatie precies en waarom zou je dit willen verbeteren? Ik zocht het uit voor de Kennisrotonde

Wanneer in het onderwijs gesproken wordt over lateralisatie, gaat het meestal over het hebben van een duidelijke handvoorkeur. Er wordt beweerd dat het ontbreken van een handvoorkeur aan het einde van de kleuterleeftijd leidt tot lees -en schrijfproblemen later op school. Vervolgens zou het stimuleren van de rechter of linkerhersenhelft met 'lateralisatie-oefeningen' deze problemen tegengaan. Echter, in de literatuur vonden we dat:

1) handvoorkeur al in de baarmoeder is vastgelegd (je kunt dit niet beïnvloeden)

2) het ontbreken van een duidelijke handvoorkeur geen verband houdt met lees -of schrijfproblemen

3) lateralisatie-oefeningen niet bijdragen aan de lateralisatie van de hersenen.  

Het volledige artikel en geraadpleegde bronnen vind je hier

Spreker bij pedagogiekplatform Nul18

Nul18 is hét pedagogiekplatform voor professionals in het onderwijs, opgericht door ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. 
Nul18 verzorgt colleges en lezingen voor leerkrachten in het PO, VO en MBO en voor ouders. Ik heb een collegereeks opgenomen over risicogedrag bij tieners en verzorg voor Nul18 lezingen op scholen/ouderavonden. 

Puber Experience op het st. Bonifatius College

Puber Experience op het Bonifatius College in Utrecht. Foto: Erik Kottier
Puber Experience op het Bonifatius College in Utrecht. Foto: Erik Kottier

In een goed gevulde aula verzorgde ik samen met Lucas Keijning de Puber Experience. In onze interactieve lezing ontkrachten wij stereotiepe denkbeelden over pubers en belichten wij juist de positieve kanten van de puberteit. Want: beter begrip zorgt voor meer verbinding thuis!  

Hack je hersens!

Samen met Erik Breebaart heb ik een lessenserie over de hersenen ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Enkele thema's die de revue passeren: wat is aandacht en hoe houd je je aandacht bij de les? Hoe zorg je dat je je aan een planning houdt? Wat gebeurt er in je brein als je een fout maakt? En wat kan jouw brein beter dan een volwassen brein? We laten ze vooral veel zelf ervaren!

 

Science2share bestaat 5 jaar!

Na jarenlang als puber-hersenonderzoeker te hebben gewerkt, groeide mijn wens om resultaten uit het lab te delen met een breed publiek. In september 2017 werd Science2share een feit!

In de afgelopen 5 jaar heb ik met enorm bevlogen professionals mogen werken in het onderwijs, de opvoeding, beleid, rechtspraak en de (jeugd) ggz. De transitie van kindertijd naar volwassenheid blijft fascinerend en het delen van kennis over het puberbrein levert vaak inspirerende gesprekken op. Ik wil al mijn opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!  

Kennisrotonde

De kennisrotonde is een initiatief van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijs), waarbij jeugd -en onderwijsvragen worden beantwoord aan de hand van kennis uit onderzoek. Ik heb als 'antwoordspecialist' meegewerkt aan een aantal antwoorden. De eerste betrof de relatie tussen een (zeer) kleine klas en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs. Daarnaast hebben we gekeken naar het effect van beloningssystemen op duurzame verandering van sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren. 

Podcast (Pré)puberteit met 8 jaar

In de nieuwe podcast serie 'Van groei naar bloei' van Humankind kinderopvang, heb ik een aflevering opgenomen over de pré-puberteit. Wat zijn de ontwikkeltaken van pré-pubers en hoe kunnen we kinderen in deze fase optimaal begeleiden? Daarnaast heb ik een podcast opgenomen over de overstap van groep 8 naar de brugklas
Beluister de afleveringen o.a. op Spotify

Webinar: de (pré)puber (R)evolutie

Kinderopvangorganisatie Humankind organiseerde een webinar over de opvoed-uitdagingen tijdens de (pré)puberteit. Ik ging in gesprek met Saskia Simonis (pedagoog) en kinder -en jeugdtherapeut Margot Franken. Het webinar is hier terug te kijken. 

Puber Experience

De Puber Experience is een interactieve lezing over het puberbrein, waarin aan de hand van wetenschap en live experimenten het wat negatieve stereotype gedrag van pubers zal worden omgebogen naar kansen voor volwassenen!   

De Puber Experience is een samenwerking tussen Lucas Keijning en Jiska Peper. Klik hier voor meer informatie of om deze lezing te boeken op locatie! 

Tentoonstelling in NeMO

In Science Center Nemo is de nieuwe permanente tentoonstelling Humania geopend door Koningin Máxima. Bezoekers leren hier van alles over de biologie en de psychologie van de mens. Ik mocht aan deze tentoonstelling bijdragen met een experiment dat risicogedrag meet. Dit experiment is ontwikkeld in het Brain and Development Research Center.

Beeld: ©NEMO / Olivier Middendorp

Pubergedrag, cultuur en Brein

Ik was te gast bij Al Amal in Kanaleneiland (Utrecht), een stichting die zich inzet voor de verbetering van de positie van bewoners met een migratieachtergrond. Ik verzorgde er een lezing over pubers. Er ontstonden levendige en inspirerende gesprekken over opvoeding, cultuur en het brein. 

Webinar 'ontdek het puberbrein'!

 Ik was te gast bij een webinar over het puberbrein. Dit webinar werd verzorgd door het Fitte Brein, een gezamenlijk project van de Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation. Het Fitte Brein verzorgt ook theaterlezingen. Tijdens het webinar schoof Bastiaan Ragas ook aan om over zijn ervaringen in zijn gezin met pubers te vertellen. 

Let's talk about ... pubers!

In de Centrale Bibliotheek in Nijmegen verzorgde ik samen met Mark Mieras een lezing over het puberbreinIk ging, op basis van hersenonderzoek, met ouders in op thema's als moet je je puber nog vasthouden of juist loslaten?  

Backstage in je brein

Tijdens het Weekend van de Wetenschap werd de website 'Kijk in je Brein' gelanceerd van het Brain & Development Research Center.

Ook werd er een puberbrein lespakket gepresenteerd voor leerlingen. Ik heb meegeholpen met de ontwikkeling van een les over risicogedrag en hormonen.