Nieuws

Hack je hersens! 

 

Samen met Erik Breebaart heb ik een lessenserie over de hersenen ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Enkele thema's die de revue passeren: wat is aandacht en hoe houd je je aandacht bij de les? Hoe zorg je dat je je aan een planning houdt? Wat gebeurt er in je brein als je een fout maakt? En wat kan jouw brein beter dan een volwassen brein? We laten ze vooral veel zelf ervaren!

 

Science2share bestaat 5 jaar!

Na jarenlang als puber-hersenonderzoeker te hebben gewerkt, groeide mijn wens om resultaten uit het lab te delen met een breed publiek. In september 2017 werd Science2share een feit!

In de afgelopen 5 jaar heb ik met enorm bevlogen professionals mogen werken in het onderwijs, de opvoeding, beleid, rechtspraak en de (jeugd) ggz. De transitie van kindertijd naar volwassenheid blijft fascinerend en het delen van kennis over het puberbrein levert vaak inspirerende gesprekken op. Ik wil al mijn opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!  

Kennisrotonde

De kennisrotonde is een initiatief van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijs), waarbij jeugd -en onderwijsvragen worden beantwoord aan de hand van kennis uit onderzoek. Ik heb als 'antwoordspecialist' meegewerkt aan een aantal antwoorden. De eerste betrof de relatie tussen een (zeer) kleine klas en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs. 

Podcast (Pré)puberteit met 8 jaar

In de nieuwe podcast serie 'Van groei naar bloei' van Humankind kinderopvang, heb ik een aflevering opgenomen over de pré-puberteit. Wat zijn de ontwikkeltaken van pré-pubers en hoe kunnen we kinderen in deze fase optimaal begeleiden? Beluister de aflevering o.a. op Spotify

webinar: de (pré)puber (R)evolutie

Kinderopvangorganisatie Humankind organiseerde een webinar over de opvoed-uitdagingen tijdens de (pré)puberteit. Ik ging in gesprek met Saskia Simonis (pedagoog) en kinder -en jeugdtherapeut Margot Franken. Het webinar is hier terug te kijken. 

Puber experience

De Puber Experience is een interactieve lezing over het puberbrein, waarin aan de hand van wetenschap en live experimenten het wat negatieve stereotype gedrag van pubers zal worden omgebogen naar kansen voor volwassenen!   

De Puber Experience is een samenwerking tussen Lucas Keijning en Jiska Peper. Klik hier voor meer informatie of om deze lezing te boeken op locatie! 

Nieuwe Tentoonstelling in NeMO

In Science Center Nemo is de nieuwe permanente tentoonstelling Humania geopend door Koningin Máxima. Bezoekers leren hier van alles over de biologie en de psychologie van de mens. Ik mocht aan deze tentoonstelling bijdragen met een experiment dat risicogedrag meet. Dit experiment is ontwikkeld in het Brain and Development Research Center.

Testosteron en huilen?

Huilen mensen minder snel door het gebruik van testosteron? Ik mocht daar voor EenVandaag op reageren naar aanleiding van een uitspraak van Maxim Februari in Zomergasten. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een kleine hoeveelheid testosteron ervoor zorgt dat vrouwen de emotie angst minder snel herkennen. En mannen die recent vader zijn geworden maken minder testosteron aan en zijn emotioneler dan voorafgaand aan het vaderschap!

Pubergedrag, cultuur en Brein

Ik was te gast bij Al Amal in Kanaleneiland (Utrecht), een stichting die zich inzet voor de verbetering van de positie van bewoners met een migratieachtergrond. Ik verzorgde er een lezing over pubers. Er ontstonden levendige en inspirerende gesprekken over opvoeding, cultuur en het brein. 

Webinar 'ontdek het puberbrein'!

 Ik was te gast bij een webinar over het puberbrein. Dit webinar werd verzorgd door het Fitte Brein, een gezamenlijk project van de Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation. Het Fitte Brein verzorgt ook theaterlezingen. Tijdens het webinar schoof Bastiaan Ragas ook aan om over zijn ervaringen in zijn gezin met pubers te vertellen. 

Jongens en meisjes hersenen?

Lara Wierenga en ik gaan in de onderwijsbijlage van o.a. het Leidsch Dagblad en Haarlems Dagblad in op vermeende jongens/meisjesverschillen in het brein en hoe docenten met die verschillen moeten omgaan. Wij zien echter vanuit ons onderzoek nauwelijks geslachtsverschillen in het brein. Daarnaast vinden wij geen bewijs voor de veel gehoorde uitspraak dat de hersenontwikkeling van jongens achterloopt op die van meisjes. Er is juist veel overlap tussen jongens en meisjes breinen! Wij pleiten er dan ook voor om jongens en meisjes zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen.

 

Interview door Merlin Mulder, Holland Media Combinatie.

Nucheckt: social media en puberteit

De website NUcheckt -onderdeel van de website NU.nl onderzocht de recente claim door de Britse krant Metro dat veel social media gebruik bij meisjes leidt tot een vervroegde puberteit. Ik leg uit dat er tot op heden geen enkel wetenschappelijk bewijs is gevonden waaruit blijkt dat social media gebruik verband houdt met lichamelijke veranderingen in de puberteit. De claim is dus ongefundeerd!

Let's talk about ... pubers!

In de Centrale Bibliotheek in Nijmegen verzorgde ik samen met Mark Mieras een lezing over het puberbreinIk ging, op basis van hersenonderzoek, met ouders in op thema's als moet je je puber nog vasthouden of juist loslaten?  

Backstage in je brein

Tijdens het Weekend van de Wetenschap werd de website 'Kijk in je Brein' gelanceerd van het Brain & Development Research Center.

Ook werd er een puberbrein lespakket gepresenteerd voor leerlingen. Ik heb meegeholpen met de ontwikkeling van een les over risicogedrag en hormonen.

Procespositie van minderjarigen

In samenwerking met de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden ga ik onderzoek doen naar de leeftijdsgrenzen van het hoorrecht en de rechtsingang van minderjarigen. Ik ga mij richten op de rol van hersenontwikkeling hierin. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek -en Documentatiecentrum (WODC). Resultaten worden voor de zomer van 2019 verwacht!

Pubercongres 't Spant Bussum

Ik mocht een plenaire lezing verzorgen op het Logacom Pubercongres, over hormonen en hersenontwikkeling in de puberteit. Ik vertelde over de rol van testosteron in de ontwikkeling van hersenverbindingen en 'nuttig' risicogedrag in jongens EN in meisjes.

Komen kinderen eerder in de puberteit?

Soms lijkt het of kinderen al veel eerder lichamelijk volwassen zijn dan vroeger. In de wetenschapsbijlage van het Parool leg ik uit of dit werkelijk door onderzoek is aangetoond en welke factoren effect lijken te hebben op de intrede van de puberteit.

Artikel in 'van 12 to 18'

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het tienerbrein een groot aanpassingsvermogen heeft. In mijn bijdrage aan  het VO-vakblad 'Van 12 tot 18' laat ik zien hoe hormonen positief inwerken op het tienerbrein en welke aanknopingspunten dit biedt voor het onderwijs.

Lezing Puberbrein Utrecht

In januari verzorgde ik een lezing over het puberbrein voor ouders van leerlingen op een aantal basisscholen in Utrecht-Zuid. De puberteit begint immers al vaak op de basisschool!

De Puber Experience op het Maerlant Lyceum in Den Haag
De Puber Experience op het Maerlant Lyceum in Den Haag
Beeld: ©NEMO / Olivier Middendorp
Beeld: ©NEMO / Olivier Middendorp
Bron: Nucheckt.nl
Bron: Nucheckt.nl
Foto: Lizette Schaap
Foto: Lizette Schaap

Wat als we stoppen met leeftijdsgrenzen?

Autorijden, stemmen, alcohol kopen, film kijken. We hebben er harde leeftijdsgrenzen voor bedacht. Hersenonderzoekers en ontwikkelingspsychologen komen die grenzen niet vaak tegen. Op 11 december praatte ik hierover met Mark Beekhuis bij BNR Nieuwsradio, in het programma 'De Nieuwe Wereld' (start bij 5 minuten)

Wanneer mag je een auto besturen? In de VS kan dat eerder dan in Nederland. Maar, waar is dat op gebaseerd? (Foto: R. Berteig).