Science2share maakt wetenschap toegankelijk

Science2share is opgericht door dr. Jiska Peper en heeft als doel actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van het brein en jongeren toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Jiska is als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit Leiden. In het Brain and Development Onderzoekscentrum doet zij onderzoek naar de ontwikkelende hersenen, hormonen en gedrag in kinderen, pubers en jong volwassenen.
Jiska verzorgt lezingen en workshops voor diverse doelgroepen. Ook is zij verbonden aan Brein Kennis Leiden, een initiatief van onderzoekers om wetenschappelijke kennis te delen over het ontwikkelende brein van jongeren en thema's als alcohol gebruik, sociale angst en schooluitval te delen met docenten, professionals, ouders en iedereen die met jongeren te maken heeft.

U kunt onder diensten kijken wat Jiska voor u of uw organisatie kan betekenen.